Poznaj możliwości systemu przewyższającego Hondate (nie wspominając o Crome), działającego bardzo gładko przypominając macierzyste oprogramowanie Hondy..... przeznaczone dla ECU OBD1


> SYSTEM ZARZĄDZANIA SILNIKIEM <


Paliwo i zapłon główne i dodatkowe mapy:
- Główne i dodatkowe, low (non VTEC) i high (VTEC), mapy paliwa i zapłonu co daje razem 8 map. 24 kolumny obciążenia silnika oraz 24 wiersze obrotów dla precyzyjnego strojenia. Zarówno zwykła jak i mapa VTEC mogą być rozszerzone do 11,000 rpm (... gotowy na to)

Ograniczenia obrotów / VTEC:
- Ograniczenie obrotów na poszczególnym biegu.
- Odcięcie paliwa i (lub) zapłonu.
- Limity na zwykłej i VTEC mapie (limit na zwykłej mapie jest dublowany jako limit zimnego startu)
- High and Low Load VTEC Engagement RPMs
- Próg TPS decyduje o obciążenienia silnika (niskie / wysokie)
- Minimalne obciążenie do zadziałania (opcja ta pozwala na włączenie VTEC powyżej sprecyzowanego obciążeniea)
- Wyłączenie poniżej minimalnego obciążenia (kiedy VTEC jest włączony ta opcja decyduje czy/kiedy wyłączyć poniżej minimalnego obciążenia lub minimalnych określonych obrotów silnika)
- Prędkość minimalną
- Minimalna wartość ECT (temperatury cieczy chłodzącej - ~wody)
- Wyłączenie VTEC 9dla samochodów bez tego systemu)
- VTEC wyłączony próg prędkości (pozwala na wystartowanie na mapie VTEC nie sprawdzając prędkości)
- VTEC wyłączenie sprawdzania temperatury cieczy (pozwala na włączenie systemu w nie do końca rozgrzanym silniku - nawet na zimnym)
- VTEC pominięcie sprawdzania ciśnienia (dla silników bez tego zaworu lub zmostkowanych przy ECU)
- VTEC wyłączenie sprawdzania błędów (zalecane tylko dla wyścigowych wyścigówek)

Korekty:
- Nowa i stara wielkość wtryskiwaczy (jest użwane do ogólnej korekty paliwa dla nowych wtryskiwaczy)
- Ogólny Fuel Trim (totalnie aplikowana korekta paliwa)
- TPS Tip-In Fuel Trim (korekta aby dokładnie dostroić TPS Tip-In dla róznych wielkośći wtryskiwaczy / różnych ustawień)
- Cranking Fuel Trim (korekta paliwa dla bezpośredniego cranking Fuel Trim)
- Post Start Fuel Trim (korekrta paliwa bezpośrednio po uruchomieniu silnika)
- Programowalne ECT vs Raw Cranking Fuel Maps (używane do wskazania jaka ilość paliwa jest wykorzystana do uruchominia silnika)
- Programowalne ECT vs Fuel Enrichment Maps (używane przy zimnym starcie)
- Programowalne ECT vs Ignition Correction Maps (używane dla korekt zimnego startu)
- Programowalny IAT vs Fuel Enrichment Maps (używane dla korekt zmiany pogody)
- Programowalny IAT vs Ignition Correction Maps (korekta zapłonu względem temeratury w kolektorze dolotowym)
- Programowalny Gear Based Fuel Enrichment Maps (pozwala na ustawienie różnego AFR dla różnych biegów
- Programowalne Gear Based Ignition Correction Maps (może zostać użyte jako środek na brak trakcji)
- Programowalny Idle Ignition Corrections (korekrty zapłonu przy wolnych obrotach)
- Programowalny Ignition Limitations For Ignition Maps (ograniczenia zapłonu dla map zapłonu)
- Programowalny Ignition Dwell Control
- Programowalny Tip-In Ignition Corrections
- Programowalny Individual Cylinder Fuel Trim (pozwala na konkrertne ustawienie zasilania dla konkretnego cylindra)
- Injector Battery Compensation (pozwala na dostosowanie bazowej mapy paliwa względem poziomu naładowania akumulatora)

Wolne:
- Ustawienie docelowych / dowolnych wolnych obrotów.
- ECT vs Target Idle maps (w pełni programowalne ECT oraz wartości wolnych obrotów dla mapy wolnych obrotów po uruchomieniu silnika).
- Dostosowanie cykli pracy dla silniczka krokowego.

Odcięcie klimatyzacji:
- Przy określonych obrotach silnika.
- Powyżej ustawionego stopnia otwarcia przepustnicy.
- Odzyskiwanie wolnych obrotów (rozłącza sprzęgło klimatyzacji poniżej ustawionych obrotów alby zapewnic prawidłowe wolne obroty)

3-stopnie:
- Aktywowane prędkością (nie trzeba przełączać sprzęgłem)
- Aktywowane określonym położeniem przepustnicy (odcina dopóki nie zostaną osiągnięte określone obroty)
- Aktywowane przełącznikiem / sprzęgłem (może być użyte do włącznia/wyłączania 2-stopnia albo użyte jako wejście sprzęgła)
- Próg prędkości dla 2-stopnia (pomaga ograniczyć aby zachwać trakcję pod kontrolą)
- Opóźnienie zapłonu / zarządzanie paliwem (pozwala na zbudowanie turbiną doładowania - 2-stopień)
- Próg otwarcia przepustnicy dla opóźnienia / zarządzania (pozwala na przygotowanie 2-stopnia przed zbudowaniem doładowania)
- Zmiany biegów przy w pełn i otwartej przepustnicy (utrzymuje zadane obroty podczas zmiany biegów - wymaga użycia sprzęgła jako wejścia)
- Dowolne wybrane przełącznik wyboru dla sprzegła (pozwala wybrać z wielu dostępnych)

Wyjścia:
- Aktywacja wejścia (nie wymaga aktywacji, ale może być stosowany jako wyłącznik)
- Aktywacja wyjścia (kilka wyjść do wyboru)
- Minimalne obroty silnika.
- Maksymalne obroty silnika.
- Minimalne obciążenie.
- Maksymalne obciążenie.
- Minimalna prędkość.
- Minimalne położenie przepustnicy.
- Minimalna wartość temperatury w dolocie.
- Maksymalna wartość temperatury w dolocie.
- Minimalna wartość temperatury cieczy chłodzącej.
- Maksymalna wartość temperatury cieczy chłodzącej.
- Cofnięcie zapłonu przez cofnięcie wartość obrotów kiedy aktywowane
- Zarządzanie paliwem poprzez dodawanie obrotów kiedy aktywowane
- Przełączenie mapy podczas aktywacji (pozwala na użycie drugiej mapy dla kompletnego strojenia podtlenku)
- Wyłączane podczas FTS (Full throttle shifting) FTL (Full throttle launch)
- Wyłączane jeśli świeci się Check Engine.

Kontrola doładowania:
- Aktywacji wejścia (nie wymagana do aktywacji, ale może być stosowany jako wyłącznik)
- Aktywacja wyjścia (różne wyjścia do wyboru dla każdego etapu zwiększenia doładowania)
- Minimalne obroty silnika.
- Minimalna prędkość.
- Minimalne położenie przepustnicy.
- Odcięcie doładowania (pozwala na zachowanie bezpiecznej granicy doładowania - ochrona przed przeładowaniem silnika).
- Kontrola doładowania oparta na PWM.
- Różne częstotliwości dla różnych typów zaworów.
- Szybki cykl rozkęcania pracy i ustawianie obciążenia (pozwala na zorganizowanie cyklu pracy do szczególnych warunkach obciążenia)
- Określenie cyklu.
- Doładowanie względem biegu.
- Doładowanie względem biegu w funkcji obrotów.
- Wysokie / Niskie doładowanie aktywowane przełącznikiem.

Kontrola wentylatora chłodnicy:
- Aktywacja wyjścia.
- Minimalna temperatura płynu chłodzącego silnik.
- Maksymalna prędkość.

Przełączanie map:
- Elastyczne ustawienie dwóch map (podstawowe i rozrzerzone mapy mogą być ustawione tak aby korzystać z MAP [ciśnienie w kolektorze dolotowym] lub TPS [położenie przepustnicy] jako odniesienie obciążenia silnika. Obciążenie i obroty mogą być zupełnie inne. Mogą być wykorzystane do rozszerzenia punktów obciążenia, skalowania alpha-n itp
- Aktywacji wejścia (nie wymaga aktywacji, ale może być stosowany jako przełącznik map).
- Minimalne obroty silnika.
- Minimalne obciążenie silnika (ustawienie opcjonalne - do użycia z rozszerzoną mapą drugiej mapy).
- Minimalne położenie przepustnicy (ustawienie opcjonalne - do użytku z Alpha-N przy strojeniu ITB)

Zabezpieczenie anty kradzieżowe: .... wreszcie można autko bezpiecznie zostawić nie obawiając się o szybką kradzież....
- Wymagane spełnione określone zdarzenia (można użyć wielu spełnionych warunków aby uruchomić silnik).
- Wymagany odpowiedni kod (kod jest podawany za pomocą pedału gazu i hamulca - REWELACJA !!!)
- Tryb parkingowy / awaryjny (pozwala na uruchomienie silnika mimo NIE SPEŁNIENIA ww. warunków lecz ogranicza obroty silnika do określonych np 1800)

Działanie w zamkniętej pętli - closed loop:
- Pełne wsparcie dla sond szerokopasmowych (działa w pełnej skali 0-5V)
- Docelowe napięcie dla sondy O2 (może być zmienione aby właściwie ustawić cel AFR dla oeracji w zamkniętej pętli - może być różne dla sond różnych producentó)
- Włącznie Zamkniętej Pętli przed danym obciążeniem (przydatne dla małych turbo oraz kompresorów, które budują doładowanie nawet przy częściowo otwartej przepustnicy)
- Inne uwarunkowania (uwarunkowane temperaturą cieczy, temperaturą w dolocie oraz obrotami).
- Programowalne błędy napięcia (wyłącza Zamkniętą Pętle w przypadku awarii jakiegoś czujnika)
- Wyłączenie błędów Zamkniętej Pętli.

Czujniki i inne:
- Wyłączenie Knock'a
- Wyłączenie testu obwodu wtryskiwaczy (wiele EDM/JDM nie posiada tego)
- Wyłączenie czujnika barometrycznego
- Wyłączenie ELD
- Wyłączenie grzałki sondy lambda (pozwala na użycie 1 przewodowej sondy lub pozwala na brak sondy jeśli działanie ECU w zamkniętej pętli jest wyłączone)
- Wyłączenie błędu zaworu wolnych obrotów - silniczek krokowy (dla samochodów bez tego zaworu)
- Wyłączenie klap w dolocie IAB
- Włączenie klap w dolocie przy określonych obrotach silnika.
- Wsparcie MAP sensora (można użyć różnorakich MAP sensorów począwszy od oryginalnego (do 0,7bara doładowanie) do 5 barowych (4 bary doładowania) oczywiście można użyć czujnik dowolnego producenta)
- 4 programowalne wejścia analogowe umożliwiają rejestrowanie każdego czujnika 0-5V. Wartości graniczne są w pełni konfigurowalne.

Dodatki:
- Złącze serwisowe (pozwala na zmianę złącza serwisowego na dowolne inne lub woogóle wyłączyć je. To uwalnia oryginalne złącze serwisowe, {2-pinowe do samodiagnostyki} które możemy wykorzystać do czegoś innego. Gdy "wyłączymy" złącze serwisowe kody diagnostyczne możemy wyświetlić przy kluczyku w pozycji wyłączony oraz przepustnicy otwartej bardziej niż 65%
- Kasowanie kodów diagnostycznych przy pomocy pedału hamulca (jeśli chcemy wykasować kody usterek wciskamy pedał hamulca podczs sprawdzania aby wykasować je z pamięci)
- Błysk kontrolki "Check Engine" przy określonym biegu (aktywowane przy określonych obrotach silnika niezależnie na każdym biegu)
- Programowalne opóźnienia odcięcia paliwa (obciążenie, prędkość oraz położenie przepustnicy)
- Zablokowanie zapłonu (pozwala na stałe ustawienie kąt wyprzedzenia zapłonu)
- "Zabicie" wtryskiwaczy (pozwala na wyłączenie silnika bez przekręcania kluczyka)